3 april 2023

Vi samlades i Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad. Det var 22 st., varav två nya medlemmar.

Dagens gäst var Åke Werdenfels, som är ordförande i HSO i Blekinge. Det blev ömsesidig information om HSO:s verksamhet, resp. tvångssyndrom. Åke Werdenfels är dessutom landtingsråd, och lovade att undersöka möjligheten till en fortbildande föreläsning för vårdpersonal. Detta är vi glada och tacksamma för, eftersom OCD verkar vara relativt lite känt i sjukvården.

 

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN