27 februari 2005

Det var meningen att en representant för HSO Blekinge skulle komma på mötet men den personen hade tyvärr blivit sjuk så istället planerades höstträffen på Ivö. Det är meningen att träffen skall äga rum den 17 – 18 september 2005. Tanken är att vi ska kunna träffas och prata, kanske gå ut i naturen och eventuellt lyssna på någon som berättar om sitt liv med OCD. En god middag, som bekostas av Ananke är också planerad.

Om du har frågor eller vill anmäla dig så ring till Kerstin 044-420 35.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN