30 januari 2005

Vi samlades på Studiefrämjandet i Kristianstad för att hålla årsmöte. Deltagarantalet var ca 20 personer. Under årsmötet gjordes några val av funktionärer i föreningen.

  • Till ordförande på ett år valdes Kjerstin Ewesson.
  • Till ledamot i styrelsen på två år valdes Lars.
  • Till suppleanter i styrelsen på ett år valdes Jan, Björn, Thony och Linda.
  • Till revisorer på ett år valdes Jakob och Mona.
  • Till ansvarig för föreningens webbplats på ett år valdes Jakob.
  • Till föreningens representanter i den s.k. FÖR-gruppen under ett år valdes Agneta, Jakob, Thony och Kjerstin.
  • Till materialansvaraig under ett år valdes Thony.
  • Till föreningens representanter i den s.k. referensgruppen valdes Agneta och Thony.
  • Till valberedare under ett år valdes Tore och Carina L.
  • Britt och Janerik har ett år kvar på sina förordnanden som styrelseledamöter.

Efter styrelsemötet informerade Thony och Carina om den kommande OCD-stödgruppen. De har varit i Uppsala på en två dagars utbildning där åtta personer utbildades av åtta kunniga personer från OCD-teamet på universitetssjukhuset i Uppsala. De var mycket imponerade av det gedigna material, som har tagits fram för att ligga till grund för stödgruppen. Denna skall ha sina träffar på Studiefrämjandets lokal i Kristianstad under tolv tisdagskvällar mellan 19.00 och 21.00 med start den 8 februari 2005. Tolv träffar är planerade och det finns ett detaljerat program för varje träff med bl.a. videoillustrationer till olika situationer, som kan inträffa när man är berörd av OCD antingen som drabbad av sjukdomen eller som anhörig. Deltagarantalet är begränsat till åtta personer plus ledarna men det fanns vid detta tillfälle fortfarande lediga platser. För anmälan läs här.

Mycket annat intressant sades säkert men detta är vad jag kan minnas.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN