14 november 2023

Söndagen den 14 november träffades vi i Mörrums församlingshem. Åtta

personer deltog i mötet. Dagens tema var Jeffrey Schwartz utmärkta

självhjälpsmanual. Vi gick igenom några viktiga råd och anvisingar i

manualen, kapitel för kapitel, och kommenterade innehållet. Den s.k.

15-minutersregeln i manualen är kanske den regel som är mest problematisk.

Vi konstaterade att det svåraste är att lära sig att stå ut med obehaget

en längre stund eller en längre tid och ändå göra något annat. Känslan av

att något är fel eller ofullbordat vinner ofta över det förnuftsmässiga

tänkandet.

Många fick tillfälle att berätta om sina egna erfarenheter. Vi hann

faktiskt inte längre än till steg 3 i manualen, men fortsättning följer på

något av vårterminens möten.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN