23 oktober 2004

Ca 10 medlemmar kom till vårt möte den 23 oktober.

Vår gäst Bertil Lundberg från Lunds universitet var inbjuden för att låta de drabbade fylla i en ganska omfattande enkät om kontakten med psykiatrin, ens självbild och sociala sammanhang, mm. Bertil gav först lite bakgrundsfakta och anvisningar om ifyllandet. Ca 50 av totalt 200 patienter kommer så småningom att väljas ut för en mer omfattande muntlig intervju.

Efter enkäten hade vi ett intressant samtal om psykiatri, sjukdom och samhälle. Vi tackar vår gäst och hoppas att vi får ta del av den färdiga avhandlingen när den är klar att presenteras.

Då vet vi att även vi har dragit vårt strå till stacken.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN