26 september 2023

Lennart Meyer, som är verksamhetschef för psykiatrin i nordöstra Skåne, redogjorde först för vilka enheter det finns: öppen- resp. slutenvård i Kristianstad och Hässleholm akutmottagning (PIVA) i Kristianstad samt rättspsykiatrisk avdelning i Kristianstad.

Ett ständigt problem är naturligtvis ekonomin; psykiatrins andel av den totala sjukvårdsbudgeten har minskat från 13% till 10%. Lennart Meyer besvarade många frågor från oss medlemmar och uppmuntrade oss att höras och synas mer, som förening och påtryckningsgrupp för att åstadkomma önskvärda förbättringar inom vården.

Det framfördes önskemål om att psykiatrin i NÖ Skåne borde utarbeta riktlinjer för behandling av ångesttillstånd. Besvarades med ett halvt (?) löfte.

Lennart Meyer sade sig vara intresserad av fortsatta kontakter med oss patientföreningar, t.ex. i form av informationsträffar, så som sker på andra håll i landet. Vi ser fram emot en sådan inbjudan från psykiatrin.

Vi passade på tillfället att överlämna information om Ananke. Med en blommande växt tackade vi sedan vår gäst. Det var ett intressant och givande möte, och vi har fått vissa idéer för vår fortsatta verksamhet.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN