22:e februari 2004

Vi samlades ca 30 personer i Studiefrämjandets lokaler. Jan hälsade alla välkomna och sen gick ordet till Lars, som berättade om sina erfarenheter av OCD både av sjukdomens svårigheter och tillfrisknandets glädje och lättnad. 1984 började hans svårigheter, 1994 började han få verksam hjälp och idag tio år senare kan han se tillbaka på tio svarta och tio ljusa år. En intressant och gripande berättelse.

Därefter gick ordet till Gilda Johansson, som tackade Lasse för hans berättelse och sen talade om sin roll som chef för psykiatrin i Blekinge.

Jag lämnade mötet vid tretiden så mer kan jag inte förtälja men det blev säkert en intressant fortsättning som vi kan delges av någon annan.

Adressen är fortfarande ananke@telia.com om du har något att delge.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN