19:e oktober 2003

Vi var ca 10 medlemmar som hade samlats i Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad. Två nya medlemmar från Vinslöv hälsades speciellt välkomna. Vi började med en presentationsrunda speciellt för våra nya medlemmar. Jag hade trott att det skulle ta några minuter i anspråk, men det visade sig snart att vår presentationsrunda började leva sitt eget liv och blev en mycket intressant och givande redogörelse för vars och ens tidigare och nuvarande tvångsproblematik, hur man hade blivit bemött i vården (både positiva och negativa erfarenheter) och vilken behandling man hade fått. Allt detta gav upphov till mycket diskussion och många synpunkter. Jag önskar att människor som inte vet något om OCD hade kunnat vara med och lyssna på vad våra medlemmar berättade om sitt liv och vilka enorma problem OCD kan medföra. Vår presentationsrunda blev nästan två timmar lång och ersatte de ursrungligen planerade samtalen i smågrupper. Samvaron och diskussionerna fortsatte under och efter vår fikapaus. Därefter planerade vi vårt deltagande på Handikappmässan i Kristianstad 21-22/10. Vid femtiden skildes vi åt.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN