7:e maj 2002

Till vårt Ananke-möte den 7 maj i Karlshamn hade vi bjudit in lokalföreningarna i Växjö/Värnamo och Kalmar. Tyvärr hade ingen därifrån möjlighet att komma. Vi blev dock ca 20 deltagare, som samlades i södra delen av Karlshamn vid utvandrarmonumentet (Karl-Oskar och Kristina). Björn hade ordnat med hyra av Flottans mäns hus strax intill.

Eftersom en del av oss hade åkt lång väg, började vi mötet på Villa Utsikten en kort bit därifrån. Efter en stunds vääääntan blev vi serverade vad vi hade beställt. Villa Utsikten gör skäl för namnet; man ser ut över hela hamninloppet och Kastellet.

Efter mat och dryck gick vi tillbaka till Flottans mäns hus. Britt och Lennart presenterade resultatet av vår medlemsenkät. En ny medlem fick information och råd angående en drabbad anhörig. Jan gav lite allmän aktuell information och berättade tillsammans med Kerstin, Eva-Lotte och Britt om seminariedagarna i Stockholm. Jan-Erik bidrog med synpunkter på OCD och hade tagit med diverse skrifter och böcker, bl.a. de kvarvarande exemplaren av Pojken som inte kunde sluta tvätta sig, samt Nordlunds utmärkta bok Ångest (som inte handlar om OCD enbart). Vi tackar Jan-Erik för att vi nu kan köpa dessa böcker till extra förmånligt pris.

Under vår fikapaus samlades vi i mindre grupper och samtalade om angelägna frågor.

Vi bestämde att ett arbets- och styrelsemöte skulle äga rum i Kristianstad den 24 maj på kvällstid.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN