7:e april 2002

Vårt möte i Mörrum började med laxlunch på Laxerian, där närmare 20 anankemedlemmar hade samlats. Speciellt inbjudna den här gången var medlemmar från Malmöföreningen och NV Skåne/södra Halland.

Efter avslutad laxmåltid blev vi guidade i Laxens hus en timme. Många intressanta fakta. Därefter gick vi över ån till församlingshemmet, där ytterligare ett antal medlemmar väntade.

Mötet började med att ordförandena från de andra anankeföreningarna berättade om sin verksamhet. Bo Wippentorp från Halland redogjorde för sin egen speciella syn på tvångssyndrom och bemöttes av bl.a. Anette Skog från Malmö.

Anette berättade också om Öppet hus-verksamheten i Malmö (i ny lokal) och Bo förklarade att det har gått trögt att få i gång en förening i NV Skåne/södra Halland.

Vi bestämde att försöka anordna gemensamma aktiviteter i någon form i fortsättningen, t.ex. genom att anordna en offentlig föreläsning i förslagsvis Helsingborg eller Hässleholm.

Under och efter fikapausen bekantade vi oss ytterligare med varandra och delade med oss av våra erfarenheter. Vi hoppas att det här mötet är början på ett närmare samarbete i Skåne-Blekinge mellan de olika lokalföreningarna.

Jan Hinderyd

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN