Vill Du delta i en självhjälpsstudie om tvångssyndrom?

Tvättar Du Dig fastän Du egentligen redan är ren? Kontrollerar Du spisen upprepade gånger eller att Du låst dörren? Måste Du göra saker och ting om och om igen för att uppnå känslan av att det ska kännas “precis rätt”? Om Du känner igen Dig i ovanstående och upplever att Din vardag begränsas av detta kanske Du lider av tvångssyndrom. Tvångssyndrom definieras av påträngande tankar, fantasier eller bilder som leder till starkt obehag och lidande. Oftast leder tankarna eller bilderna till ett behov av att utföra handlingar/ritualer (som ovan) för att förhindra/minska risken för att någon fruktad händelse ska inträffa. När ritualerna utförts lindras i regel ångesten och obehaget.

Tvångstankarna/handlingarna är oftast mycket tidskrävande (tar mer än en timme om dagen) eller stör dagliga rutiner. Dessa kan inte heller förstås som en överdriven oro inför verkliga problem.

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet arbetar för närvarande med att utveckla en självhjälpsmanual för tvångssyndrom. Vi söker deltagare som vill delta i den 10-veckor långa självhjälpsbehandlingen som kommer att kombineras med regelbunden terapeutkontakt. Studien kommer att genomföras i samarbete med Ångestprogrammet vid Psykiatri Centrum Karolinska och själva behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som anses vara förstahandsvalet vid behandling av tvångssyndrom.

För att kunna delta i studien ska Du uppfylla ovanstående kriterier för tvångssyndrom och ha fyllt 18 år.

Är Du intresserad?

Då är Du välkommen att kontakta oss via e-post: ocd@home.se för mer information. Bifoga gärna Dina kontaktuppgifter så att vi kan nå Dig så snart som möjligt. Den information Du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

<<< Tillbaka