OCD-föreningen  
ANANKE I UMEÅ
Stödförening för anhöriga och drabbade av OCD – tvångssyndrom
 
 
 

Praktiska upplysningar


Syfte: Att förmedla kunskap och erfarenheter om tvångssyndrom

Medverkande: Linda Lundfeldt. OCD-föreningen, Jan Lundfeldt, OCD-föreningen, Susanne Bejerot, överläkare, Annika Deverud, psykolog, Anita Odell, ordf i Svenska OCD-föreningen, Pelle Sandstrak, skådespelare

Kursplats: Nolia, Parketthallen, vägbeskrivning se www.nolia.se/konferens, telnr 090-16 42 70
Kursavgift: 500 kr + moms/deltagare (inkl. för- och eftermiddagskaffe, lunch ingår ej). Ideella föreningar 250 kr + moms, debiteras efter genomförd utbildning.

Övernattning: Behöver Du övernattning ordnar Du detta själv. Hotelltips; Hotell Bothnia 090 -13 54 90, Royal Hotel 090 – 10 07 30, Hotell Pilen 090 – 14 14 60

Anmälan: Bindande anmälan sker på medföljande anmälningstalong senast onsdag 26 mars, till: Sonja Forsberg telefax; 090 – 16 37 24
Kommunförbundet
Box; 443
901 09 Umeå
E-post: sonja.forsberg@ac.komforb.se

Bekräftelse: Eftersom anmälan är bindande kommer någon bekräftelse ej att skickas ut. Om du får förhinder kan du lämna din plats till någon kollega

Upplysningar: Om du har frågor kontakta:
Jan Lundfeldt 090 – 44 256, OCD-föreningen, ananke_ume@hotmail.com
Maine Lundberg 070 – 586 46 34 Socialpsyk. KunskapC, po-projektet@umea.se
Thore Saetre 070 – 250 52 53 OCD-föreningen, ananke_ume@hotmail.com

"———————————————————————————————————-

Anmälningstalong Tvingande – tankar – handlingar

Anmälare: Tel nr

…………………………………………………………………….
Arbetsplats
…………………………………………………………………….
Mobiltelefon Fax Epostadress Debiteringsadress, Obligatorisk uppgift!

……………………………………………………………

……………………………………………………………


Namn på alla personer
…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Skickas till: Sonja Forsberg, Kommunförbundet i Västerbotten, Box 443, 201 09 Umeå, Telefax 090 – 16 37 24