Mariedals behandlingscenter i Umeå

Den 27 februari 2003 kom Hans Löfgren från Mariedals behandlingscenter
för att prata om och beskriva hur de arbetar där och vad de gör för att behandla
patienter med OCD-tvångssyndrom. Behandlingshemmet är kognitivt och
består av åtta stycken personal, inkluderat en nattpersonal, där alla har steg 1 utbildning.

Hemmet är ett veckoboende och behandlingsperioden är 6 veckor med individuell
justering. Varje boende har två kontaktpersoner och behandlarna gör en individuell
planering som är enkel och lättförståelig. Dagprogrammet för de boende på hemmet
kan bla bestå utav bildterapi och sjukgymnastik förutom individuella samtal.

När det gäller OCD- tvångssyndrom så berättade Hans att de har ca 5 stycken per år.
För att arbeta med de drabbade så använder de sig utav Annika Deverud som mentor.
Hon arbetar intensivt med OCD- patienter på BUP och är mycket duktig på detta. Det
hon då bla gör på Mariedals behandlingshem är att hon gör en beteendeanalys tillsammans
med patienten och sedan arbetar hon som handledare. Annika har arbetat som handledare
i 5 månader och det har fungerat bra.

Som avslutning berättade Hans Löfgren att de också har ett bra samarbete med
försäkringskassan vilket vi i föreningen tycker är jätteviktigt för det behövs. Han
välkomnade också föreningen att komma på ett studiebesök till Mariedal för att se hur
det ser ut hos dem. Efter det fick han applåder och blommor av styrelsen. Vi i styrelsen
tyckte det hade varit intressant och kul att få höra hur dom jobbar med behandlingen av
OCD eftersom det tyvärr finns så dåligt med behandling för vuxna som är drabbade av OCD.