Till Medlemsförbunden

SKRIV UNDER KAMPANJEN FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna ta till vara sina rättigheter behövs en starkare EU-lagstiftning. Ni kan utöva ert inflytande genom att vara med och skriva under kampanjen för en sådan lagstiftning.

Personer med funktionsnedsättning möter dagligen diskriminering inom alla livets områden. Den europeiska diskrimineringslagstiftning som vi har idag omfattar endast arbetsmarknaden. Inför sitt 10-årsjubileum har Europeiskt handikappforum (EDF) startat en kampanj för att samla in en miljon namnunderskrifter för en mer omfattande EU-lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Kampanjen pågår till den 4 oktober.

Sverige behöver samla in drygt 18 000 namnunderskrifter.

På ett möte den 8 mars “utmanade” Örjan Brinkman de närvarande kanslicheferna genom att föreslå förbunden att delta i kampanjen och samla in namnunderskrifter utifrån sina förbunds medlemsantal. Vi har sammanställt en lista med antal namnunderskrifter som varje förbund behöver samla in. Se bifogade bilaga:

Så här skriver du under:

Gå in på kampanjens webbplats www.1million4disability.eu klicka på svenska flaggan för svensk text och fyll i dina uppgifter för namn, land och e-postadress. Eller gå direkt in på den svenska sidan här

Det krävs en kraftig mobilisering för nå målet 1 miljon namnunderskrifter.

Här några tips utöver att skriva under direkt på kampanjens webbplats:

Tryck upp bifogade lista för insamling av namn och ta med er dessa listor på alla aktiviteter. Listorna skickas/faxas till EDF senast den 30 september (försök sprida era uskick till EDF så att de inte får alla listor den sista september).

På kampanjens webbplats finns en länk “Tipsa en vän”. Tänk på att denna länk är användbar för hela ditt kontaktnätverk.

Du kan använda din e-postsignatur och skriva in exempelvis följande text:

Vill du stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Skriv under kampanjen här

EDF har sammanställt en lista över hur många namn EU länderna har samlat in den 19 februari. Sverige hamnar på 12e plats med 190 namn. Se bifogad lista:

EDF har inför sitt 10-årsjubiliem gett ut en deklaration som tar upp viktiga framsteg som gjorts inom handikappområdet de senaste 10 åren i EU. I deklarationen anges inom vilka områden vi måste mobilisera oss för att skydda våra rättigheter. Deklarationen sammanfattar i åtta punkter vad handikapprörelsen vill uppnå. Ett första steg i denna mobilisering är att gå in på kampanjens webbplats www.1million4disability.eu och skriva under.

Läs deklarationen som ger en förklaring varför våra rättigheter behöver stärkas:

Med vänliga kampanjhälsningar

Roger Marklund
Internationell sekreterare HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN (HSO) – 43 handikappförbund i samverkan
Adress:
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Besöksadress: Sturegatan 4, 2tr, SUNDBYBERG
Tel: 08-546 40 429
Fax: 08 546 40 444
Textel: 08-546 40 450
E-mail: roger.marklund@hso.se
Webbadress: www.hso.se

Vill du stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Skriv under kampanjen här

Tillbaka till Anankes hemsida