Bindande Anmälan

*** SKRIV UT DENNA SIDA ***

Anmälan skickas till:
"Bindande anmälan till seminarium"
Riksföreningen Ananke
Maria prästgårdsgata 27

118 52 Stockholm

Senaste oss tillhanda den 19 april 2002.

Jag anmäler mig härmed till Seminariedagarna
19-20 april 2002.
Denna anmälan är bindande!
Kryssa i denna ruta samt ett alternativ nedan.

Alternativ:

Medlem med tvångssyndrom (400 kr för en
dag 750 kr för båda dagarna)

Dag 1 Dag 2 Båda dagarna

Familjemedlemmar (400 kr för en dag 750 kr
för båda dagarna)

Dag 1 Dag 2 Båda dagarna

Övriga deltagare (900 kr för en dag 1 500 kr
för båda dagarna)

Dag 1 Dag 2 Båda dagarna


För- och efternamn * 

…………………………………………………….


Gatu- och postadress *

…………………………………………………….

…………………………………………………….


Telefon (hem) *

…………………………………………………….

E-post (valfri)

…………………………………………………….

* Obligatoriska uppgifter

Glöm inte att betala in summan på
Pg. 38 48 73-6 senast den 9 april 2002.