Till lokalföreningarna i Svenska OCD-förbundet Ananke

 

Hej!

 

Förbundsstyrelsen fick av årsmötet uppdraget att ta fram en ny logotyp. Skälet var att den nuvarande inte fungerar layoutmässigt eftersom den inte håller måttet tekniskt och inte heller innehållsmässigt.

Logotypen ska innehålla föreningens hela namn: Svenska OCD-förbundet Ananke. Den ska även gå att anpassa till respektive lokalförening utan att förlora layoutmässigt. Den ska också ingå i en enhetlig grafisk design som förbundet är i stort behov av, när vi producerar eget material för stödgrupper och den nya utbildningssatsningen gentemot kommunerna.

För att klara uppgiften har styrelsen anlitat en professionell formgivare (samme formgivare har tagit fram Nationella hjälplinjens logotyp). Under ett års tid har styrelsen tagit del av en mängd förslag och successivt kommit till den slutsatsen att ordbilden ANANKE ska vara tydligast framträdande i logotypen. För många är vi mer kända som Ananke än OCD-förbundet och då vinner vi på att fortsätta med att låta Ananke framträda tydligast i logotypen. Dessutom har Ananke ett affektionsvärde för många medlemmar.

Förslag med en spiral ersatte efterhand flera försök att finna en logotyp med bibehållande av händer och vatten. Att lämna vatten och händer var inte så bekymmersamt eftersom det bara täcker in en gren av OCD. Styrelsen beslutade istället att gå på en förklaringsidé. Spiralen ses ofta som symbol för skapelsen, ödet, slumpen eller Gud och är också den enda bild av begreppet Ananke som historiker har kunnat ge oss, Ananke som den tvingande nödvändighetens gudinna i den grekiska mytologin. Styrelsen och formgivaren såg också spiralen som en symbol för tvånget som en ond/god spiral som leder åt både håll. Man kan bli fången i den onda spiralen, men man kan också komma ur den som den lilla ”ploppen” ska symbolisera.

 

Under årens lopp har särskilt unga medlemmar önskat en logotyp som inte begränsas till en typ av tvång (tvätt) utan önskat en symbol som mer visar känslan/hjärnans hjärnans funktion vid tvång.

 

Tillbaka till startsidan