Psykologförbundet gör just nu en undersökning av psykologisk behandling inom vården

Inför detta vill de komma i kontakt med patienter som har synpunkter på den hjälp de fått (eller inte fått), väntetider, den effekt som insatserna haft m.m. Både positiva och negativa erfarenheter efterfrågas.

Du som vill medverka ombeds mejla till Susanne.Bertman[at]psykologforbundet.se Skriv kortfattat och hur man kommer i kontakt med dig.

Vill understryka att syftet med undersökningen är i linje med det vi önskar, nämligen att behandling ska vara evidensbaserad och tillgänglig även för dem som inte kan betala ur egen ficka.