Vad är tvångssyndrom?

Förenklat kan man säga att tvångssyndrom är när en person upprepat drabbas av ångest med återkommande skrämmande tvångstankar, bilder, fantasier eller impulser. Tänk om jag har aidsvirus på händerna, tänk om spisen sätter eld på huset, tänk om jag sticker kniven i mitt barn, är alla exempel på skrämmande tankar.

För att minska eller helst bli av med ångesten och de skrämmande tankarna känner sig personen "tvingad" att utföra olika saker – så kallade tvångsbeteenden. Exempel är att tvätta sig om och om igen, att överdrivet kontrollera, att söka lugnande besked, att utföra magiska ritualer, att lugna sig själv med ältande tankar eller att undvika sådant som utlöser ångest.

Tvångssyndrom kan beskrivas som att hjärnan har blivit överkänslig och "larmar" för ofarliga saker. Tvångssyndrom har både med arv och inlärning att göra.

Barn och utvecklingsstörda som drabbas inser inte lika självklart som vuxna, att de skrämmande tvångstankarna egentligen är orealistiska och ofarliga och att tvångshandlingarna därför egentligen är helt vettlösa. Vuxna med tvång inser detta och kan av den anledningen skämmas över sitt problem och noga dölja det. Trots insikten klarar de ändå inte att låta bli sina "lugnande" tvångsbeteenden.

Tvångssyndrom kallas ofta för OCD, vilket kommer från engelskans
Obsessive Compulsive Disorder.


Denna text kommer från foldern: Tvångssyndrom (OCD)