Utflykt till Botaniska Trädgården

Ananke-föreningarna i Malmö respektive Östra Skåne och Blekinge inbjuder härmed alla medlemmar att delta i en liten utflykt till Botaniska Trädgården i Lund.

Tid: lördagen den 22 maj kl. 12.00
Plats: huvudingången på Botaniska Trädgården i Lund

Vi gör en rundvandring i den vackra parken och i de fina växthusen tillsammans med botanikkunniga ciceroner. Om vädret tillåter så sitter vi i parken och fikar. Efter besöket i parken så åker vi gemensamt till Malmö-föreningens fina lokal vid Kirsebergstorget i Malmö där vi samtalar i smågrupper om det som berör oss mest. Om det har varit dåligt väder i parken så fikar vi här i stället.

Vik den här eftermiddagen för gemenskap och samvaro! OBS! Ta med matsäck och något att sitta på!