Om OCD-Föreningen i Malmö

OCD är det internationella namnet för tvångssyndrom (Obsessive, Compulsive Disorder). Ananke är namnet på en grekisk ödesgudinna.

OCD-föreningen Ananke i Malmö är en av ett dussin olika föreningar som är spridda över hela Sverige och som alla tillhör Svenska OCD-förbundet Ananke.

Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga. Vi ordnar därför en mötesplats i Malmö där man kan finna andra i samma situation att dela sina erfarenheter med. Varannan torsdag (jämna veckor) har vi Öppet hus på Kirsebergsgatan 33 i en lokal som på dagtid heter Träffpunkten Hörnan. Läs mer här.

Vi har också något som vi kallar ”stödgrupper ”. Det är studiecirklar som anordnas av olika OCD-föreningar runt om i landet. I Malmö samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är: kunskap, stöd och råd om OCD. Läs mer här.

Svenska OCD-förbundet Ananke har en hemsida där du kan finna mycket information om OCD och om vad förbundet arbetar med på riksplanet. Där kan du också läsa delar ur vår tidning ”Nytt om OCD” som utkommer ca 4 gånger om året.

 

Senaste nytt

Öppet Hus
Från och med torsdagen den 21 september träffas vi varannan torsdag (obs! kom ihåg jämna veckor). Läs mer här.

Årsmöte
Vi kallar till årsmöte, torsdagen den 19 april 2023 klockan 18.30 i vår lokal för Öppet Hus.


Senaste uppdatering: 2023-03-29

Denna Webplats är gjord av Magnus Malmström