Nordiska Handikappolitiska Rådet 2023-02-29

Sekretariatet

 

Ramprogram

Nordiskt seminarium om delaktighet och inflytande för

barn och unga med funktionshinder

Arrangörer: Nordiska Handikappolitiska Rådet i samverkan med Nordiska Barn- och Ungdomskommittén, NORDBUK

Tid: Måndagen den 14 april 2008, kl 10.30 – 16.00

Plats: Ministerrådets sekretariat, Ministerrådssalen, Store Strandstræde 18,

København (nära Kongens Nytorv, med Metrostation)

 

PROGRAM

 

10.30 Öppnande Karen Klint

Folketinget, Medlem Rådet

10.45 Fokus på barn och unga med funktionshinder Marianne Smedegaard

Nordiska Handikappolitiska Rådets strategi Rådets tf generalsekreterare

 

11.00 Norden skall vara världens bästa ställe för barn och unga –

NORDBUK och ministerrådets strategi Martin Dalin NORDBUK

11.15 Alla olika, alla lika – FNs nya Konvention om funktionshindrades rättigheter

Signe Højsteen

Danske Handicap- organisationer, DH

 

11.50 Blir funktionshindrade ungas röst hörd? §12 Barnkonventionen

Rapport från Center for Likabehandling, Danmark Mogens Widerholt

Verksamhetsledare

12.30 LUNCH

 

13.30 Nationella exempel:

– Statens respektive kommunernas ansvar och möjligheter Kommune-representant

– Projekt i framkant, Børn- och likaställningsdepartementet Norge

– Nordiska exempel

 

14.30 Våra röster måste höras! Debattinlägg Ida Gundersen

FFOU, Norge

14.50 PAUS

 

15.15 Debattforum; Nordiska och nationella utmaningar inför mål

om delaktighet och inflytande liten panel, Martin Dalin,

Inledare: Företrädare för ungdomsorganisationer, Signe Højsteen m fl

 

15.45 Konklusioner Marianne Smedegaard

Företrädare för NORDBUK

16.00 Avslutning