Hej!

Nu startar en ny studie som undersöker möjligheten att förhindra återfall i depression genom att ge KBT-baserad självhjälpsbehandling via Internet. Vi söker därför personer som genomgått farmakologisk eller psykologisk behandling för depression (och avslutat denna), men har vissa restsymtom kvar. Tipsa gärna patienter eller andra intresserade om denna studie! Inslag i behandlingen är bla kognitiva interventioner, beteendeaktivering och mindfulness.

Mer info finns på www.isidorprojektet.se

Projektet är ett samarbete mellan Örebro läns landsting, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Tack för uppmärksamheten!

Fredrik Holländare
psykolog & doktorand
Psykiatriskt forskningscentrum Örebro läns landsting
019-602 58 84, 0737-600 700