Välkommen till lokalföreningen Ananke
Jönköping – Höglandet och Skaraborg området

 
   
   

Om tvångssyndrom/OCD:

 • OCD = Obsessive Compulsive Disorder
 • Obsession = tvångstanke
 • Compulsion = tvångshandling
 • Disorder = störning

2 % av Sveriges befolkning är drabbade eller lider av
tvångstankar och tvångshandlingar.
Det är en av våra vanligaste psykiska sjukdomar.
Det finns ungefär 6 500 OCD-drabbade i Jönköping.

Behandling: 4 steg

 1. Kunskap
 2. Förändrad inställning till livet
 3. Läkemedel, serotoninåterhämmare,
  antidepressiv medicin
 4. Terapeut, Psykolog med inriktning på KBT =
  kognitiv beteendeterapi, psykologisk behandling