Riksföreningen
ANANKE

Vi är en rikstäckande idéell förening med uppgift att stödja människor som drabbats av tvångssyndrom.

Vi vill sprida information om sjukdomen till allmänheten, men också till personer som de tvångsdrabbade möter inom vården.

Det internationella namnet för tvångssyndrom är OCD (Obsessive Compulsive Disorder).


Vårt arbete går bland annat ut på att

informera om modern, effektiv behandling
ge ut tidningen Nytt om OCD
ordna informationsmöten och föredrag
medverka i tidningar, radio och TV
bygga upp lokala avdelningar /föreningar
förmedla kontakter mellan medlemmar
förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter
förmedla kontakter till specialister i psykiatri


Vi har knutit experter med olika yrkesspecialitéer till vår verksamhet.

Ananke är medlem i GAMIAN (Global Association of Mental Illness Advocacy Networks), en världsomspännande intresseförening för människor med OCD och andra liknande psykiska problem.


Hur når Du oss?

Hör gärna av dig till vår adress Riksföreningen ANANKE
Maria Prästgårdsgata 27
118 52 Stockholm
eller ring vår kontaktperson 08-628 30 30
Vår E-postadress är mailbox@ananke.org
Postgironummer 38 48 73-6