INBJUDAN

Delaktighet och inflytande för barn

och unga med funktionshinder

 

Nordiskt seminarium den 14 april 2008

 

Arrangörer: Nordiska Handikappolitiska Rådet i samverkan med Nordiska Barn- och ungdomskommittén, NORDBUK

Tid: Måndagen den 14 april 2008, kl 10.30 – 16.00

Plats: Nordiska ministerrådets sekretariat, Store Strandstræde 18, København

 

Nordiska Handikappolitiska Rådet i samverkan med NORDBUK inbjuder härmed till nordiskt seminarium om delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättningar. Särskild fokus kommer att ligga på den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och på FNs Barnkonvention. Unga personers egna röster kommer att höras i programmet, som bifogas som ramprogram.

 

Anmälan om deltagande sänds senast den 4 april till Rådets sekretariat; e-post nsh@nsh.se, tfn +46 (0)8 620 18 92.

 

Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår. Särskilt resebidrag kan utgå till representanter för ungdomsorganisationer/ungdomsdeltagare vilka behöver ekonomiskt stöd för att resa till seminariet. Kontakta Cecilia Tillberg på Rådets sekretariat; nsh@nsh.se om blankett för resebidrag (tel +46 (0)8 620 18 00

 

Budgeten medger tyvärr ej täckning av rese- och logikostnader för deltagare från myndigheter, dessa kostnader betalas av respektive deltagare/dennes institution.

 

Varmt välkommen den 14 april!

Inge Ovesen

Rådets generalsekreterare