INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN

Nyheter från Förenta nationerna (FN)

Kofi Annan (ordförande):

"Det har blivit mer och mer klart att det är funktionshindrade själva som vet bäst hur hindren för deras deltagande i samhället ska överkommas. Det är därför av största vikt att de inkluderas i utvecklingen, implementeringen och utvärderingen av regler och program som påverkar deras liv."

För hela Kofi Annans budskap:
www.runic-europe.org/swedish/aktuellt/disabledday2004SG.html

Läs mer om FN:s arbete med handikappfrågor:
www.un.org/esa/socdev/enable

Läs mer om handikappfrågor i Sverige på Handikappförbundens samarbetsorgan: www.hso.se

<< Tillbaka till Svenska OCD-förbundets hemsida