Stödgrupper startar!

Unik satsning för att ge de OCD-drabbade och deras närstående en bättre livskvalité.

Vi kommer att starta stöd/studiegrupper på olika platser i landet under hösten. Nu söker vi dig som vill vara med, antingen du har OCD eller är närstående. Erbjudandet gäller alla åldrar. Vi söker också dig som vill vara med i den ledarutbildning för stödgrupp som OCD-teamet, BUP, i Uppsala kommer att tillhandahålla under hösten. Genom förbundets Arvsfondsprojekt “Från ensamhet till gemenskap för barn, undomar och vuxna med tvångssyndrom (OCD)” har vi möjlighet att betala resa och logi för er som är med i ledarutbildningen.

Om du vill delta i gruppledarutbildning, kontakta: Sofia Hernefalk, OCD-teamet, BUP, Uppsala, Tel: 018-611 23 25. Du mailar Sofia här Om du vill delta i en stödgrupp, kontakta: Karolina Mårtensson, Tel: 0340-67 99 47 eller 070-203 27 99. Du mailar Karolina här Eller så kan du höra av dig till kansliet i Stockholm: mailbox@ananke.org

Stäng fönster