Föreningen är ideell och har till uppgift
att inom Göteborg med omnejd (Västra Göta-
landsregionen och Norra Halland) stödja
människor, som har tvångssyndrom (OCD)
och samtidigt vara till stöd för anhöriga
Du kan läsa om möten, aktiviteter och öppettider som rör den lokala föreningen i
Göteborg.
Vill du bli medlem klicka här
VÄLKOMMEN