Referat från dagens månadsträff:

Ca 45 medlemmar, varav flera besökte oss för första gången,
åhörde med stort intresse dagens föreläsare,Eva Johansson,
psykiater och leg. psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk
inriktning.Hon beskrev olika symptom som uppstår av känsla
övergår i tanke som skall bekämpas att inte övergå i tvångshandlingar.
Negativa tankar leder ofta till tvång och social fobi.
Självkänslan är dålig - ger spänningar hjärtklappning, stress,
upplever hot - slutar tänka - får andra problem med värk, typ fibromyalgi,
synproblem mm. Eva tog upp serotoninbristen- men var inte någon stor
förespråkare för medicinbehandling. Lång medicinsk behandling kan påverka
njurfunktion och lever. Öka medvetandet om sin egen person är en viktig och
långvarig process. Koncentration på problemen. Ha vetskap om, att varje människa
har sina specifika problem.
Frågan man skall ställa sig är: ”Vad skall jag arbeta med för att gå runt svåra tankar och handlingar?”
Hon rekommenderade några böcker att hämta kraft ur:
Wayne Dyer: Älska Dig själv och samme författare: Forma Ditt eget öde samt
John Cleese, Familjen.
Eva anser, att patienten måste lära sig förstå sina egna känslor. Kunskap ges
tidigt i livet, kanske börja redan på dagis och grundskola, när lärare och
medhjälpare ser avvikelser hos något barn. För att må bättre skaffa kunskap
om Dina symptom arbeta med avslappning förbättring uppnås. Mycket eget arbete
krävs med hemläxor från terapeuten.Eva slutade med orden ”Tag livet i egna händer”.
Eva Johansson har mottagning i centrala Göteborg och är ansluten till Försäkringskassan.


Ingegerd Olofsson