I N F O R M A T I O N S B R E V

Januari 2004

Till alla våra medlemmar
Först och främst vill jag önska God fortsättning på det nya året.
En av våra önskningar gäller vård med bättre tillgänglighet och god kvalitet.
Vi vill ha tillgång till terapi inom den allmänna sjukvården. Det görs framsteg
vad gäller tillgången på KBT inom det allmänna, men takten är alldeles för låg.
Vi har uppvaktat högsta politiska instanser inom såväl Västra Götalandsregionen
som inom Göteborgs kommun för att ställa våra krav. Inom Regionen pågår en omfattande
utredning rörande psykiatrin. Måtte det från denna komma mer än bara fina ord.

Intresset bland allmänheten för psykiatri är f.n. mycket stort.
Vi har varit representerade på Psykiatrins dag i Marks kommun, i Varberg, Mölndal
och Göteborg. Vårt informationsmaterial har haft en strykande åtgång.
Ågrenska anordnade en utbildningsdag om OCD 27 nov. Salen var överfylld av lärare,
socialarbetare m.fl. Vi sponsrade platser för nya medl. från oss.
Med det här brevet följer nu program för våra egna söndagsmöten i vår.
Det är ett brett och mycket intressant program. Kom och lär!
Som alltid är anhöriga/ närstående också välkomna.

För våra medlemmar planerar vi några olika aktiviteter under 2004.
Vi kommer att bjuda in till s.k. Självhjälpsgrupper. Vi startar med en grupp
för OCD-drabbade och en annan grupp för anhöriga/närstående. I en sådan, mindre
grupp kan var och en få komma till tals och ventilera egna frågor. Man avgör själv
hur aktiv man vill vara. Ingen expert är närvarande men gruppen har en ”igångsättare”,
som dessförinnan fått en endagsutbildning för sin roll. Hör av dig om Du är intresserad
av att vara med i en grupp och även om Du vill bli ”igångsättare”.

Vi vill senare under året starta en utbildningsserie för OCD-drabbade.
Vi har preliminärt vidtalat en erfaren och känd KBT-terapeut som ledare.
Hör av dig om Du är intresserad.
Mer information om de här aktiviteterna kommer vi att ge på våra söndagsmöten.

I brevet bifogas Erbjudande av KBT-behandling. Jan-Erik Jönsson berättar mer 15 februari.
Dessutom medföljer inbjudan till depressionsskola liksom sömnskola i Lundby i Göteborg.

Den lovordade boken om olika psykiska funktionshinder, Vem var det du sa var normal? av Susanne Bejerot,
finns att köpa till oslagbart pris på våra söndagsmöten.

Böcker, tidningsartiklar, videofilmer m.m. om OCD finns att låna, köpa eller få
vårt kansli på Mellangatan 1 i Göteborg (nära Järntorget).
Öppet må. – to., säkrast må. 10 – 12 och to. 13 – 15.
Ring gärna innan till Mats: 031-13 14 11
till eller bostaden: 031-27 80 09.

Till sist: Du som haft glädje av Ananke och vill återgälda lite.
Ett par veteraner avgår snart ur vår styrelse efter lång och trogen tjänst.
Vi behöver därför nya medlemmar. Varför inte prova ett år? Det är också där man
bäst kan påverka och förbättra verksamheten.


Göte Engelbrektsson
Ordf.