I N F O R M A T I O N S B R E VDET HÄNDER FAKTISKT EN HEL DEL NU Det viktigaste är inte att föreningen ändrat namn från Föreningen Ananke
i Göteborgsregionen till OCD-föreningen Ananke i Göteborgsregionen
(fast nu har det blivit lättare att hitta oss på internet) utan viktigare
är en del annat som skett och sker.

VI HAR KANSLI OCH EN ANSTÄLLD
Som Du nog vet disponerar vi ett rum på Mellangatan 1 i Göteborg.
Sedan 1 februari i år har vi också en ½-tidsanställd i föreningen. Det är Mats,
som nås på telefon 031-131411 eller också på 031-278009 (bostaden),
när han jobbar vid datorn. Vi vill att kansliet på Mellangatan ska vara en mötesplats,
dit. Du är välkommen att titta upp. Där kan Du få information, låna video om OCD och
ångest, låna böcker och sitta och prata. Mats vill gärna ha lite sällskap där.
Han jobbar måndag till torsdag. Säkrast är han på kansliet må 10.00 - 12.00 och
to 13.00 - 15.00. Ring gärna innan, eftersom Mats också gör många externa besök.

UNGA ANANKE
Vår ungdomsektion, med ungdomar och unga vuxna, lever och hankar sig fram. Man har ord-
nat intressanta studiebesök, disco-bowlat, gått ut och fikat och suttit på kansliet
och pratat. Unga Ananke är sponsrade av föreningen så kostnaderna för aktiviteterna blir
låga. Det finns plats för fler, så kom om Du vill träffa andra OCD-are och ha trevligt.

I ÅR EN RIKSKAMPANJ
Vårt förbund har, med bidrag från Allmänna Arvsfonden, i år initierat en landsomfattande
kampanj, för att nå ut med information om OCD, våra föreningar och inte minst om våra behov
av vårdresurser. Fokus är i första hand på drabbade barn och ungdomar och deras anhöriga.
De aktiviteter vi arbetar med är framförallt följande:
- Budkavle till vårdansvariga politiker. Delar av vår styrelse samt Magnus och
Mats uppvaktade 4 juni Västra Götalandsregionens högste ansvarige politiker för psykiatrifrågor,
regionrådet Jan-Åke Simonsson (s) och framförde då vårt behov av psykoterapeuter med kognitiv
beteendeterapi-kompetens inom allmän psykiatrisk vård (med högkostnadsskydd). Vi tydliggjorde
behovet av särskilda OCD-vårdteam även för vuxna. Inom BUP i Göteborg har ju överläkare
Tord Ivarsson byggt upp ett riksbekant och välrenommerat OCD-team på Drottning Silvias Barnsjukhus.

- Informationsmaterial till
* skolhälsovården. Förra året medverkade vi med OCD-information vid en utbildningsdag för
skolläkare och skolsköterskor i Göteborg. I år har skolhälsovårdsansvariga inom hela regionen fått
särskilda informationspaket, som Mats skickat ut.
* rektorer vid gymnasieskolorna. Vi vet att många elever är drabbade av OCD och därför har
vi skickat ut särskilda informationspaket till regionens gymnasierektorer.
* ”Hälsodiskar”. I Göteborg finns f.n. sju s.k. Hälsodiskar, oftast i ett hörn av ett bibliotek.
Vid dessa finns nu aktuellt material om tvångssjukdom och vård och om Ananke.
* psykiatriska mottagningar och vårdavdelningar. Mats har besökt dessa i Göteborg och dess rand-
kommuner och lämnat över material. Övriga regionen kommer att få material i höst.
* habiliterings- och rehabiliteringsenheter för unga. Också dessa har i Göteborg fått besök med
informationsmaterial.

- Föreläsningar.
I vår har vi från föreningen genomfört utbildningshalvdagar för personal
inom socialförvaltningen i Göteborg Centrum, för vårdelever, personal vid Komvux i Stenungsund och Tjörn
(3gånger) och i Partille kommun för omsorgspersonal, drabbade och allmänhet. Vi har också medverkat i ett
möte som den psykiatriska öppenvårdmottagningen i V.Frölunda ordnat för OCD-drabbade och anhöriga. Och vi har
ytterligare möten inplanerade. - ”Vem var det du sa var normal ?” Dr Susanne Bejerots bok med den titeln
ingår i årets rikskampanj. Boken behandlar OCD, paniksyndrom, social fobi, ätstörningar, Tourettes syndrom m.fl.
lidanden. Lärare i psykologi och psykiatri som använder boken i sin undervisning får hela klassuppsättningar.
Lärare för personliga assistenter har sökt upp oss för att skaffa boken. Vid psykiatriska mottagningar,
Hälsodiskar, sjukhusbibliotek, habiliteringsenheter och andra har man nu ytterligare möjligheter att fundera
över vem som är normal. När vi varit ute och föreläst, har vi sålt boken och därmed fått ett ekonomiskt stöd
till vår verksamhet. Också Du har möjlighet att få boken till starkt reducerat pris av oss (t.ex. på våra
söndagsmöten).

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)
KBT är ju den psykoterapi som är verksam vid OCD, paniksyndrom, anorexi, bulemi m.fl. lidanden. Men inom vår
region har det rått katastrofal brist på insikt eller kompetens i detta, utom på BUP i Göteborg och inom
psykiatrin i Uddevalla. Vi har fått kompetent terapi hos våra privata KBT-are, (Du kan få veta av oss vilka
som har rätt kompetens) men alla har inte råd till den behandlingen. De flesta har därför måst avstå.
Vid Göteborgs Universitet utbildas ännu inga kognitiva beteendeterapeuter men vi har just nu en dialog om detta.

Men nu händer en del glädjande saker. Överläkare Tord Ivarsson har ju inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg
ett OCD-team, som målmedvetet utvecklat sin KBT-kompetens. Teamet utför också KBT i hemmen, där tvången ju
oftast är svårast. Ett stort tack till Tord och hans team från oss. Glädjande är också att teamet har nya ända-
målsenliga lokaler.

På SU Sahlgrenska pågår nu också en ambitiös KBT-utbildning med deltagare från psykiatrin i bl.a. Göteborg
och Varberg. Vi gläder oss! Vi kommer att få viss information om den utbild- ningen av Åsa Forss och Lasse
Ulverås på vårt söndagsmöte 21 sept.

Kanske kan vi också, tillsammans med andra patientorganisationer, få Psykologiska institutionens ledning vid
universitet att ta till sig Socialstyrelsens, Svensk Psykiatrisk Förenings m.fl. rekommendationer om KBT vid
behandling av bl.a. ångestsjukdomar.

ÅGRENSKA STIFTELSENS FAMILJEVECKA FÖR FAMILJER SOM HAR BARN MED OCD
11 - 15 aug. genomfördes på Ågrenska utanför Göteborg en mycket uppskattad ”veckokurs” för familjer med barn
upp till 16 år som lider av OCD. Veckan genomfördes av OCD-teamet vid BUP i Göteborg och personal vid Ågrenska
stiftelsen. Vi kunde informera om vårt förbund och våra OCD-föreningar och distribuera vårt material.
Intresset var stort.

FRÅGOR OCH NY INFORMATION
Om Du vill få mer information eller ge oss ny information är Du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Mölndal 2023-08-2
Göte Engelbrektsson,
Inriggaregatan 6, 431 36 MÖLNDAL
Ordförande
Tel: 031 - 27 80 09
E-post: gote.engelbrektsson@swipnet.se