Till Martin Blomkvists minne

Med smärta har vi tagit emot budet att vår medlem, Martin Blomkvist, har avlidit.

Med sin ljusa utstrålning och sitt vänliga sätt var han en fin representant för de unga i vår förening.

Martin var vår webbmaster, som med stort engagemang skapade och underhöll denna vår hemsida www.ananke.org/goteborg

Vår sorg är stor men minnet är ljust.

För OCD-föreningen Ananke i Göteborgsregionen

Christina Rosell
Ordf.


Tillbaka till startsidan