Ångestprogrammet, Psykiatri Centrum Karolinska inbjuder till:

Öppen föreläsning om Body Dysmorphic Disorder, “inbillad fulhet” med några av USAs ledande experter på området, Jamie Feusner och Arie Winograd.

14 september, kl 18.00 – 19.30 Nanna Svartz Auditorium på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Föreläsningen hålls på engelska och är kostnadsfri

BDD, även kallat dysmorfofobi, är en sjukdom där den drabbade upplever sig ha en kroppslig defekt eller “fulhet” och utvecklar ett undvikande av en mängd sociala kontakter. I sjukdomsbilden ingår också ett tvångsmässigt kontrollerande av utseendet och tidsödande åtgärder för att maskera den uppfattade defekten. Många söker sig i sin desperation till plastikkirurger, hudläkare, urologer och tandläkare för att få sin “defekt” åtgärdad. Diagnostiken och behandlingen av BDD har tagit stora steg framåt de senaste åren och vi inbjuder alla som har intresse av att lära sig mer om den här sjukdomen.

Jamie Feusner, M.D. är verksam vid UCLA’s Neuropsykiatriska Institut och Sepulveda Veterans Hospital. Han behandlar patienter vid UCLA’s OCD intensivbehandlings program, och har en privat mottagning iLos Angeles. Hans specialist område är tvångssyndrom (OCD) och OCD-spektrum sjukdomar som BDD and Trichotillomani.

Arie Winograd är kognitiv beteendeterapeut vid UCLA’s OCD intensivbehandlings program i Los Angeles. Arie Winograd organiserade och ledde de första BDD-forskningsstudierna vid UCLA. Vid sin privatmottagning behandlar han personer med OCD-spektrum sjukdomar, oftast med BDD. Han leder även ACCURATE REFLECTIONS, den enda supportgruppen i USA.

Ångestprogrammet

Ångestprogrammet är ett kunskapscentrum för ångestsyndrom, integrerande forskning, utbildning och behandlingsarbete. Vårt uppdrag är att vidareutveckla behandlingsformer (ffa i gruppformat), vara remissinstans för fall av svårbehandlad ångestsjukdom, samverka med patient och anhörigorganisationer samt bedriva informationsarbete och erbjuda utbildning till psykiatrisk öppenvård, allmänmedicinsk primärvård och övriga vårdgrannar.

Ångestprogrammet på nätet: www.psykiatrikarolinska.org/programs/anxiety

Tillbaka till Anankes hemsida